• Beyzade-twitter
  • Beyzade-twitter
  • Beyzade-twitter

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;
   1952 yılında Habeş Beyzade’nun önderliğinde İstanbul’dan çıktığımız kalite ve lezzet yolculuğunda insan, çevreyi ve evrensel değerleri merkeze alan bir anlayışla kurumsallaşarak Türk ve dünya mutfağının dünya çapında bilinen ve tercih edilen bir markası olmaktır.
 
     
Misyonumuz;
   2017 yılında Türk mutfağının yurt içinde ve yurt dışında ürün çeşitliliği, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti en yüksek üç markasından birisi olmaktır.
 
     
İlkelerimiz;
   Şirketimizin her çalışanının pırıl pırıl ve kusursuz görüntü ve davranışı ile en önemli varlığımız olan müşterilerimize güven vermeyi amaçlarız. Tüm ürünlerimizi güven veren sağlıklı ortamlarda üretmeyi, dağıtmayı ve sunmaya azami önem gösteririz. Markamızın yurtiçi ve yurtdışında karlı bir büyüme ile belirlediğimiz hedeflere ulaşması için ortaklarımız, yöneticilerimiz ve çalışan kadrolarımızın tamamıyla özveride bulunuruz.
 
Çalışanlarımıza bağlılığımızı; adil, saygılı, dürüst ve şeffaf bir ortamda, onlara gelişmeleri için gerekli fırsatları sağlayarak, yeteneklerini geliştirerek, liderliğe özendirerek ve yenilik yapmalarına destek olarak gösteririz. Daima, çalışanlarımızın yüksek motivasyonu ile şirket hedeflerine ulaşabileceğimizin bilinciyle hareket ederiz. Şirket olarak faaliyet gösterdiği her alanda önce insan ve çevre sağlığını esas alan etik ilkeleri dâhilinde hareket ederiz. Şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluğunun gereği olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde insana ve topluma yararlı projeleri destekleriz. Şirketimiz, 1952’den beri üstün fikir ve projelere destek olan yenilikçi bir anlayışla ürün ve hizmet kalitesini artırmayı ilke edinmiştir.

 
Paylaş :

+964 750 891 7064

Beyzade Baklava © Copyright 2018. All rights reserved